Over SW Real Estate Management

SW Real Estate Management is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in management van logistiek vastgoed. De medewerkers van SW Real Estate Management hebben ruime ervaring op het gebied van advisering en management van logistiek vastgoed.
Naast onze specialisatie in logistiek vastgoed strekt onze dienstverlening zich ook tot andere vastgoedsectoren zoals industrieel vastgoed, kantoren en winkelcentra.

Kritisch en betrokken

Wij onderkennen de noodzaak van zelfstandig logisch en kritisch meedenken, betrokkenheid en inzet van de vastgoedmanager. Het kennen en nemen van eigen verantwoordelijkheid zonder voorbij te gaan aan de beslissingsbevoegdheid van de opdrachtgever is van belang voor goed vastgoedmanagement en ontzorgen van de opdrachtgever.

Volledige vastgoedproces

Wij voeren in opdracht van institutionele partijen het vastgoedmanagement en asset management over ongeveer 500.000m2 logistiek vastgoed in de Benelux. SW Real Estate Management adviseert en managet hierbij ten aanzien van het volledige vastgoedproces van aan- en verkoop, ontwikkeling, realisatie en exploitatie.