Asset management

SW Real Estate Management kan naast het vastgoedmanagement ook het volledige asset management over uw vastgoedportefeuille voeren. Op basis van een op maat gemaakt beleidsplan met de daarbij behorende doelstellingen en exploitatiebegrotingen zorgen wij voor een integraal management en optimalisatie van de waarde van uw vastgoedportefeuille.

Conform vooraf vastgelegde afspraken kunt u uw verantwoordelijkheden en managementtaken over uw vastgoed aan SW Real Estate Management delegeren. Wij fungeren als het centrale aanspreekpunt voor uw vastgoedportefeuille. Desgewenst kunnen wij ook de coördinatie bij aan- en verkooptrajecten van uw vastgoed verzorgen.